Personlig assistans

Små men ändå stora

Team Assistans är ett företag som inte är större än att vi känner alla våra kunder väl. Så vill vi gärna ha det också framöver. Likväl vet vi att vardagen ibland kräver extra resurser och specialistkompetens. På Team Assistans har vi därför ett väl fungerande nätverk av människor som kommer våra kunder till del. Hos oss möter du människor med värme och engagemang, humor och livsglädje. Tillsammans med lika delar erfarenhet och nytänkande arbetar vi alltid för att kunna erbjuda dig bra villkor.

De flesta av oss som arbetar på kontoret har tidigare själva arbetat inom vården och som personliga assistenter under många år. Vi som arbetar på Team Assistans har ett genuint intresse för andra människor och försöker alltid att hjälpa våra kunder, i stort och smått. Vi har hög tillgänglighet för våra kunder och assistenter.​ Vi arbetar långsiktigt och gärna med varaktiga relationer. Vi vet att samarbetet blir bättre när man känner och förstår varandra.

Vad är personlig assistans

Personlig assistans är att hjälpa någon att göra det denne inte på egen hand kan utföra exempelvis påklädning dusch matsituationer mm. Assistenten följer kunden var han eller hon än är, i olika verksamheter, på olika platser och olika tider på dygnet. Assistentens arbetsplats är där kunden befinner sig. Assistenten kommer till kunden och ska anpassa sig efter hans eller hennes vanor och vilja. Kundens liv ska vara en helhet, som han eller hon själv kan påverka, precis som för alla andra människor som inte behöver personlig assistans. Det är kunden som bestämmer vad assistenten ska göra och när och hur assistansen ska ges

Kund

​På Team Assistans vet vi att vardagen ibland kräver extra resurser och specialistkompetens, därför har vi ett välfungerande nätverk av människor och företag som också kommer våra kunder till del. 

Våra assistenter har olika bakgrund, kultur- och språkkompetens. Detta gör att vi har ett stort urval av assistenter. På Team Assistans är själva matchningen mellan kunden och den personliga assistenten en central del i verksamheten. 

Verksamhetsansvariga har hög tillgänglighet för både kunder och assistenter, kontoret är bemannat under dagtid alla vardagar och hit är man alltid välkommen för att ta en kopp kaffe och diskutera kring assistansen. 

 
 
 

Assistent

Att vara personlig assistent kräver ett gott humör, stor lyhördhet, en prestigelös attityd och ett professionellt förhållningssätt. 

Arbetet som personlig assistent är mycket givande. 
Det är inte ovanligt att man får resa mycket, upptäcka nya 
platser, men framförallt är det ett drömyrke för dig som vill jobba med människor.

Här lär man känna människor på djupet i deras hemmiljö.

Det är inte ovanligt att livslånga band knyts.

Team Assistans kan erbjuda Dig bra anställningsvillkor
med bland annat konkurrenskraftig lön, utbildningar, föreläsningar, friskvård och massage.

Du kan få personlig assistans om:
du har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver hjälp för att klara dina grundläggande behov, det vill säga vanliga saker som du måste göra varje dag – till exempel att tvätta dig, klä på dig, prata med andra, äta eller gå på toaletten du inte har fyllt 65 år när du ansöker du är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.

När det finns andra som ska hjälpa dig. Det betyder att du inte får assistans om du bor i en gruppbostad, eller för tid som du vårdas på en institution. Om du blir inlagd på sjukhus en kortare tid så måste det finnas särskilda skäl för att du ska få ersättning, till exempel att du behöver hjälp av någon som känner dig väl.

Du väljer vem som ska anordna assistansen. Det kan vara kommunen, ett kooperativ eller ett assistansföretag. Du kan också välja att själv vara assistansanordnare och anställa dina assistenter. Om du väljer att själv vara anordnare och anställa dina assistenter innebär det att du får större valmöjligheter, men också att du måste lägga ner mycket tid på administration.

Ersättningen är 288 kronor för varje assistanstimme. Det finns möjlighet att ansöka om högre ersättning om man kan visa att man har högre kostnader. Det kallas förhöjt timbelopp och den högsta ersättningen är 323 kronor per timme.

Om du behöver assistans i mer än 20 timmar i veckan så ansöker du hos Försäkringskassan. Om du behöver assistans i mindre än 20 timmar i veckan så ansöker du hos kommunen. Här beskriver vi bara hur det fungerar att ansöka hos Försäkringskassan.

 1. Be om ett läkarutlåtande
  Kontakta en läkare för att få ett utlåtande som beskriver din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig.

 2. Skicka in läkarutlåtandet
  Skicka ditt läkarutlåtande till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

 3. Handläggaren kontaktar dig och bokar ett möte
  Din personliga handläggare kontaktar dig inom en vecka och bokar in ett personligt möte. På mötet pratar ni om vilken slags hjälp du behöver och hur mycket. Mötet kan antingen vara hemma hos dig eller på Försäkringskassan. Du får ta med andra personer till mötet som stöd, till exempel en familjemedlem. När du väljer att samarbeta med oss på Team Assistans så är vi alltid med och hjälper dig få fram dina hjälp behov på ett tydligt och bra sätt. Om du skulle ha behov av tolk så ser vi till att detta inte missas att bokas inför mötet.

 4. Du får ett beslut
  Du får ett beslut inom 4 månader från att din ansökan har kommit in.

 5. Välj hur din assistans ska anordnas
  Om du inte redan har gjort det ska du välja hur assistansen ska anordnas. Du kan köpa personlig assistans av en assistansanordnare, själv anställa dina assistenter eller kombinera alternativen. Du ska också bestämma om pengarna ska betalas till dig eller direkt till anordnaren.

 6. Välja anordnare
  Anordnaren måste ha tillstånd från Socialstyrelsen eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det har vi på Team Assistans.

 7. Skicka in avtalet
  När du har valt assistansanordnare ska du skicka in ett avtal mellan dig och anordnaren till Försäkringskassan.

 8. Utbetalning
  Assistansersättningen betalas ut till dig eller assistansanordnaren den 20:e varje månad.