Om oss

Team Assistans i Göteborgs AB grundades 2005 av Lena Andersson och Therese Fredriksson, och har sedan dess utökats från att erbjuda personlig assistans till att innefatta hemtjänst samt boendestöd. 
För Lena och Therese är det lika betydelsefullt idag, som det var 2005 att alla möts av den familjära känsla som vi vill förmedla. Till oss är du skall du alltid känna dig välkommen.

För Team Assistans är det viktigt att Du känner dig trygg med oss och vi garanterar att våra tjänster sker med största respekt för Din vilja och integritet. 
Verksamheten följs upp kontinuerligt, både genom intern och extern revision.

Vi har aldrig velat vara ett av de stora bolagen utan ett av de mer familjära bolagen och det tycker vi att vi lyckats bibehålla under de år vi varit verksamma. Vi hoppas få fortsätta att arbeta med de kunder och assistenter vi har idag, och om du är kund eller assistent på ett annat bolag idag så är du alltid välkommen för att diskutera hur du skulle kunna få det om du istället valde att komma till oss.