Jobba med oss

Att arbeta som personlig assistent är ett omväxlande yrke. Vilka arbetsuppgifter du har är helt beroende på vilka behov den person du arbetar hos har. En bra personlig assistent har en god människokännedom, är flexibel och har lätt att sätta sig in i andra människors situation. Eftersom arbetet är omväxlande behöver du också vara flexibel och vara beredd att snabbt ställa om när något händer.

Som personlig assistent arbetar du mycket nära en annan människa, på dennes villkor och i dennes hem. Därför behöver du också vara lyhörd, respektfull och vara bra på att sätta dig in i andra människors situation. Mot bakgrund av att alla människor, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna leva ett självständigt liv finns yrket personlig assistent. Som personlig assistent har du till uppgift att stödja en annan människa i vardagen. Du ska vara en förlängd arm för personen du arbetar hos och hjälpa denne att klara av olika moment i vardagen som försvåras av personens funktionsnedsättning. Yrket personlig assistent är oerhört viktigt. Ditt stöd är nämligen många gånger avgörande för den funktionsnedsattes möjlighet till hög livskvalitet.

Som personlig assistent beror dina arbetsuppgifter helt på vilka behov personen du arbetar hos har. Konkreta arbetsuppgifter som du kan ställas inför är att stödja personen i att utföra moment som rör personlig hygien, omvårdnad, följa med på fritidsaktiviteter och olika hushållssysslor. Att klä på sig är ett moment alla genomför dagligen. Arbetar du med en person med intellektuell funktionsnedsättning kan din uppgift vara att stödja personen i valet av kläder som passar efter väder och tillfälle. Hos en person med fysisk funktionsnedsättning kan det istället vara att stödja personen i att ta på sig kläderna.

Att arbeta som personlig assistent kräver först och främst ett genuint intresse av att arbeta med, och för, andra människor. Som personlig assistent är det viktigt att ha förståelse för varför en person har behov av assistans, och vilken frihet och begränsning personens funktionsnedsättning medför. Många gånger kanske det går fortare om du utför momenten själv, men det är inte tanken med personlig assistans.

​Tanken är att du ska genomföra de delar av ett moment som personen du arbetar hos inte kan klara av själv, på grund av sin funktionsnedsättning. Naturligtvis är det någonting du lär dig under introduktionen och under arbetets gång och du kan alltid få stöd hos Team Assistans om det är något du funderar över. För en personlig assistent kan arbetstiderna variera över dygnets alla timmar, helt utifrån vad personen du arbetar hos har för behov. Både dagar, nätter, kvällar och helger kan förekomma.

 

 

Information om din lön

Alla som arbetar som personliga assistenter hos Team Assistans har timlön. Det betyder att du får betalt för det antal timmar du arbetat. Team Assistans tillämpar släpande lön, det innebär att lönen för timmarna du arbetat exempelvis i januari betalas ut i slutet av februari.

Team Assistans betalar ut löner den 27e varje månad. Om den 27e är en helgdag så betalas din lön ut vardagen närmast före den 27e. För att du ska få din lön behöver din tidredovisning och eventuella blanketter för utlägg vara inlämnade till vår lönavdelning senast den 4e varje månad. Om din blankett kommer till oss efter den 4e så riskerar du att din lön att bli fördröjd en månad.

När du lämnar in kvitton för exempelvis utlägg så ska dessa fästas på ett papper så att hela texten är synlig. Sedan skickar du in dessa tillsammans med din tidredovisning.

​Om du har frågor om din lön kan du kontakta våra löneadministratörer direkt på 031-22 20 52.

Kollektivavtal

För att du som anställd hos Team Assistans ska känna dig trygg i din anställning har vi valt att ansluta oss till Arbetsgivarföreningen KFO vars avtal reglerar bland annat löner, försäkringar och pensionsavsättningar. Det innehåller också regler om ersättning för obekväm arbetstid, jourtid och tystnadsplikt.

Lön och förmåner

​Team Assistans strävar efter att våra anställda ska ha konkurrenskraftiga löner. Din timlön bestäms utifrån din ålder och arbetslivserfarenhet samt de ekonomiska förutsättningarna hos den kund du arbetar hos. Utöver din timlön tillkommer semesterersättning på tolv procent samt ersättning för de tillfällen då du arbetar under obekväm arbetstid.

Team Assistans tycker att det är viktigt att våra anställda mår bra. Därför får alla anställda som arbetat i mer än tre månader friskvårdsbidrag. Bidraget är 600 kronor per termin.

Tystnadsplikt

När du blir anställd hos Team Assistans får du skriva under ett avtal om tystnadsplikt. Det innebär att du inte får sprida något som rör kunden du arbetar hos om kunden inte gett sitt medgivande. Du får inte heller sprida något som rör kundens anhöriga utan tillåtelse.

​Om du exempelvis vill berätta något om kunden du arbetar hos för din familj så måste du därför komma ihåg att fråga först. Tystnadsplikten fortsätter att gälla även om du av någon anledning slutar hos oss.