Hemtjänst

Hemtjänst/boendestöd

Vi är en relativt liten grupp och det ser vi som vår styrka. Våra kunder möts av ett begränsat antal ansikten och två personer som finns till hands kontakt med hemtjänst/Boendestöd.

Vår personal är till stor del undersköterskor alternativt har dom erfarenhet av äldreomsorg.

Vår samordnare och planerare har båda bakgrund inom hemtjänst/äldreomsorg.

Vi erbjuder köp av RUT-tjänster som är godkända av Skatteverket.

Vi har i dagsläget inte möjlighet att utföra trädgårdsarbete och snöskottning.

Vi vill vara en liten organisation och vår ambition är att våra kunder ska känna igen de personer som besöker dem och så långt det är möjligt, mötas av personer som är bekanta.

Vi vill att kunder och anhöriga ska känna det naturligt att kontakta oss och vara delaktig i planeringen av insatserna.

Vi arbetar alltid för att så få personer som möjligt skall besöka dig i ditt hem.
Vi arbetar utifrån kommunens beslut men med respekt för hur du vill ha din hjälp utförd. 

Behöver du hjälp, eller är anhörig till någon som är beviljad hemtjänst eller boendestöd i dessa kommuner? 

Tveka inte att ringa oss för mer information och om hur du går till väga för att välja oss.

Personalen väljs med stor omsorg och en anställning föregås alltid av registerkontroller och referenstagningar.

På Team Assistans tycker vi om enkelhet. Det skall vara lätt att komma till oss och lätt att få tag på oss. Genom åren har vi lärt oss att just enkelhet och tillgänglighet värderas högt. Vi arbetar långsiktigt och gärna med varaktiga relationer. Vi vet att ett samarbete blir bättre när man känner och förstår varandra. 

Team Assistans har en säker nyckelhantering. Personalen bär alltid ID-handling. Vi strävar efter personalkontinuitet inom alla omsorgstjänster och väl tilltagna tidsramar för utförandet. Tillsammans upprättar Du och Din kontaktperson hos oss en genomförandeplan. Kontaktpersonen ansvarar sedan för att planen kontinuerligt följs upp med dig.

Kunder, anhöriga och personal har vårt kontor som en självklar mötesplats. Hit kan man komma för att ta en kopp kaffe och en pratstund i lugn och ro.

I vissa kommuner tillämpar man LOV (lagen om valfrihet) 
Vi är idag godkända att utföra hemtjänst och boendestöd i Uddevalla.

Kontakta oss gärna om ni har frågor så kommer vi hem till er på ett besök om ni så önskar.

Siv Rosén,
verksamhetsansvarig 
0522-261 264 
0725-156 772