Etik och Moral

Möten mellan människor skapar alltid känslor och tankar på likheter och olikheter, därför skall man när man väljer att arbeta inom vården gå in med öppet sinne och ständigt påminna sig om varför man är där man är, varför man gör det man gör och för vem man gör det.

Det är viktigt i alla relationer med en ömsesidig respekt och förståelse och i arbetet inom vården är likaså, här måste man dessutom lämna sina egna värderingar hemma och låta någon annan vara den som sätter tonen för dagen. Att kunna ta ett steg tillbaka när så krävs, kanske när kunden pratar med vänner anhöriga eller myndigheter är lika viktigt som att kunna ta ett steg fram då kunden behöver hjälp att göra sig hörd i affärer, köer mm

​Att förstå att kunden klär sig så som den önskar även om det inte är vad assistenten skulle valt eller möblerar sitt hem på ett sätt kanske helt annorlunda mot vad assistenten tycker är fint är en absolut förutsättning för att kunna arbeta hos oss. När vi kommer som personal in i en annans människas liv och hem så gör vi det på deras uppdrag, vi är där för att bistå dem med den hjälp de önskar och behöver, aldrig för att påverka eller förändra deras sätt att vara eller göra saker i sitt liv.