Ersättning

Assistansersättning och ekonomi

Varje kund har sin egna separata ekonomi. Utgångspunkten är kundens assistansbeslut i timmar.
Hur många timmar personlig assistans varje kund har är individuellt och bestäms av det beslut som kunden fått från antingen Försäkringskassan eller hemkommunen.

Den som fått ett beslut om personlig assistans från Försäkringskassan får ett antal timmar personlig assistans per sex månader. Det kallas för avräkningsperiod. Man kan aldrig få mer än de beviljade assistanstimmarna för en avräkningsperiod utbetalt. Om man inte använder alla timmar inom perioden fryser de inne. Man kan alltså inte flytta assistanstimmar mellan två perioder.

Beslut om personlig assistans

Har man ett beslut på 200 assistanstimmar i månaden baseras ekonomin på 200 timmar x 288 kronor = 57600 kronor per månad.

​Dessa fördelas på lön och lönebikostnader (ca 82 procent), utbildning (ca 4 procent), assistansomkostnader (ca 2 procent) och företagets administration (det som blir över, budgeteras till 12 procent).

Schablonbelopp för assistansersättning

Betalningen per timme är enligt Försäkringskassans schablonbelopp 288 kronor i timmen (2016). Schablonbeloppet räknas upp varje år av regeringen. De flesta kommuner betalar också 288 kronor per timme. Några få kommuner har andra lägre timbelopp vilka då beräknas för respektive kund. Det finns även ett förhöjt schablonbelopp från Försäkringskassan.

Den högsta ersättningen är 323 kronor per timme. Det kan beviljas när schablonbeloppet inte räcker till. Till exempel om minst 50 procent av arbetstiden för personlig assistans ligger på OB-tid. Det förhöjda schablonbeloppet räknas i varje enskilt fall och beslutas preliminärt av Försäkringskassan. Efter varje avslutad avräkningsperiod ska det sedan redovisas hur kostnaderna faktiskt blev och därefter beslutas det definitiva schablonbeloppet för perioden som varit.

 

 • Lön och lönebikostnader

  I lön och lönebikostnader ingår bruttolön, semesterersättning, sociala avgifter (31,42 procent), försäkringar och pension (7 procent).

 • Utbildningskostnader

  Till utbildningskostnader räknas alla lönekostnader för exempelvis personalmöten, assistenternas utbildningar som exempelvis hjärt- och lungräddning, brandträning, lyftteknik och gruppansvarsutbildning.

 • Assistansomkostnader

  I assistansomkostnaderna ingår alla kostnader kunden har för att assistenterna följer med på olika aktiviteter. Det kan t.ex. vara inträden, biljetter vid resor med mera. Det är aldrig kundens kostnader som tas in utan merkostnaden för att ha en person med i det dagliga livet.

 • Administration

  Administrationen används till kontorets kostnader såsom lönekostnader, lokalhyra och allt övrigt som behövs för att driva assistansen.

Har du frågor om ekonomin kring personlig assistans?