img2img2
img2

Vår verksamhet


Team Assistans i Göteborgs AB grundades 2005 av Lena Andersson och Therese Fredriksson, och har sedan dess utökats från att erbjuda personlig assistans till att innefatta hemtjänst samt boendestöd. 
För Lena och Therese är det lika betydelsefullt idag, som det var 2005 att alla möts av den familjära känsla som vi vill förmedla. Till oss är du skall du alltid känna dig välkommen.

För Team Assistans är det viktigt att Du känner dig trygg med oss och vi garanterar att våra tjänster sker med största respekt för Din vilja och integritet. 
Verksamheten följs upp kontinuerligt, både genom intern och extern revision.