Om oss

img5img5
img5
Team Assistans i Göteborg AB startades 2005 av Lena Andersson och Therese Fredriksson och inriktade sig då mot personlig assistans. Under årens lopp har detta utökats till att innefatta även hemtjänst och boendestöd. Många av de kunder som från starten valde att samarbeta med oss är fortfarande kvar, och av de som velat gå vidare och testa något nytt företag så har de flesta efter ett tag kommit tillbaka. Detta ser vi som ett gott betyg på att den känsla av samhörighet och kamratskap som vi eftersträvar fungerar.

​Vi har aldrig velat vara ett av de stora bolagen utan ett av de mer familjära bolagen och det tycker vi att vi lyckats bibehålla under de år vi varit verksamma. Vi hoppas få fortsätta att arbeta med de kunder och assistenter vi har idag, och om du är kund eller assistent på ett annat bolag idag så är du alltid välkommen för att diskutera hur du skulle kunna få det om du istället valde att komma till oss.